OVER HET THEATER

Black Cat Theatre is een bijzondere plek in Amsterdam, speciaal gericht op de allerkleinsten. Onze voorstellingen zijn al geschikt voor kinderen vanaf 1 jaar.

Op de hoek van de Schakelstraat wordt een ruime foyer met speelruimte gecreëerd en een intieme zaal waarin plaats is voor maximaal 50 personen. In deze intieme setting worden voorstellingen gemaakt dicht op de huid van het publiek, zonder grootse decors of moraliserende verhalen, maar gericht op de dialoog met kinderen gebaseerd op het vertrouwen in hun verbeeldingskracht.

Vanaf de opening wordt dit een plek waar de lichten na de voorstelling nooit uit gaan, het (jonge) publiek kan praten, brabbelen, kronkelen en kroelen. Het theater is een geborgen plek waar niets plotseling gebeurd; geen luide muziek, geen monsters of wezens die plotseling uit de lucht komen vallen. Het verhaal ontvouwt zich in rustig tempo en de kern is een uitnodiging om mee te doen en onderdeel uit te maken van het plezier.  Dit is een theater voor de allerkleinsten, gericht op hun blik op de wereld. Kleur, geluid, reuk en gevoel spelen een belangrijke rol. Omhoog kijken is voor de toeschouwers niet aan de orde, want alles vindt plaats op hun niveau.

FILOSOFIE

Een kind is een partner – een volwaardig toeschouwer van en deelnemer aan kunst en cultuur. We geloven dat de jongste kinderen het recht hebben op het verkennen van de wereld van kunst en cultuur en dat hun participatie in het artistieke proces, mits uitgevoerd op een goede verantwoorde manier, een enorme betekenis heeft voor de harmonieuze ontwikkeling van het kind, de gevoeligheid, de emotionele intelligentie en de competenties. Welke leeftijd de toeschouwer ook heeft, het idee van ons theater veranderd niet. Er zit alleen verandering in onze manier van communiceren en de impact die dat heeft op de toeschouwer. 

HET MAKEN VAN VOORSTELLINGEN VOOR JONGE KINDEREN

GEVOELIGHEID EN ZINTUIGEN
De voorstellingen van Black Cat Theatre zijn zeer zintuigelijk. Ze doen een beroep op de gevoeligheid van kinderen en spreken vele zintuigen aan. Woorden zijn niet zo belangrijk, we richten ons op communicatie door beelden, muziek, licht, ritme, dans, beweging, sfeer, gebaren en mime. De thematiek ligt besloten in het alledaagse leven dat door één of twee jarigen en oudere kinderen als mateloos boeiend wordt ervaren. Kleuren, water, zand…er is magie!

VEEL RUIMTE VOOR DE VERBEELDING VAN KINDEREN
Onze voorstellingen zijn meestal multidisciplinair. In onze voorstellingen, workshops, installaties en optredens met live muziek, experimenteren we eindeloos, spelen we met abstracties en vinden we magie daar waar het op het eerste gezicht niet lijkt te bestaan. Vaak gebruiken we alledaagse voorwerpen en bekijken deze op andere manieren dan alleen hun functie. We laten graag veel ruimte voor de natuurlijke en spontane manier waarop kinderen zich uitdrukken en bouwen op die manier aan een taal van ontvangen en uiten van emoties. We presenteren niets alsof het al af of klaar is, maar we willen de kinderen de allermooiste wereld tonen; die van hun eigen verbeelding.

EEN VOORSTELLING DICHT OP DE HUID
Black Cat Theatre is a plek waar kinderen kunnen reageren en lachen tijdens de voorstelling wanneer ze willen. In een intieme setting met 50 zitplaatsen, met kussens om op te zitten of liggen als dat wenselijk is.

NATUURLIJKHEID, EERLIJKHEID EN EENVOUD
Kinderen zijn de hele dag bezig met het verkennen van de wereld en aan het experimenteren, nieuwsgierig naar wat er gaat gebeuren. Niets is vanzelfsprekend voor hen. Kinderen zien met gemak andere betekenissen in alledaagse, simpele zake. De kracht en magie van het theater voor deze kleine kinderen vindt haar bron in die eenvoud. Hier ligt een grote uitdaging voor regisseren en acteren. Het vereist veel zelfdiscipline om de boodschap niet te gecompliceerd te maken, een hoeveelheid aan ideeën overboord te kunnen gooien en ons te beperken tot het meest noodzakelijke en vanuit dat minimalisme emoties op te bouwen en spanning te behouden. Kleine kinderen hebben geen grote decors, ingewikkelde verhalen, gekleurde kostuums of rekwisieten nodig. Alle communicatie heeft tot doel de dialoog tot stand te brengen. De acteur vraagt voortdurend de aandacht van de kleine toeschouwer, op zoek naar begrip. De taal van het theater is een middel om de gevoeligheid van het kleine kind te bereiken. Dit is een belangrijke ontmoeting, die meer is dan alleen maar theater.

WAARDEN

RESPECT
Een klein kind is een unieke toeschouwer. Hij is in staat om de voorstelling tot ondergaan op een emotionele en sensitieve manier, zonder te vragen om de logica. Het kind absorbeert het hier en nu, heeft geen vooroordelen, hanteert geen regels, omdat ze er nog niet zijn en staat open voor experiment en abstractie. Kinderen zijn open, alles interesseert hen, dat is waarom ze een geweldig publiek zijn voor zelfs de meest ingewikkelde theatrale vormen, waar veel volwassenen vaak meer moeite mee hebben.

VERANTWOORDELIJKHEID
We geloven oprecht dat theater de verbeeldingskracht van kinderen stimuleert en dat het kinderen beschouwd als gelijkwaardige partners. In Black Cat Theatre waarderen we de intelligentie van kinderen, hun kracht om onafhankelijk te denken en te analyseren, hun natuurlijke sensitiviteit en openheid om diverse prikkels te ontvangen. Tijdens het maken van onze voorstellingen zijn we op zoek naar de waarheid, authenticiteit, en oprechtheid van de boodschap zonder kinderachtig te doen. We zijn ons bewust van de grote verantwoordelijkheid die op onze schouders rust, de verantwoordelijkheid om invloed te hebben op de sensitiviteit van het toekomstige publiek voor galleries, musea en theater voor volwassenen.

Een vraag die we vaak horen – Waarom hebben kinderen een theater nodig?
Gevoeligheid, empathie, emotionele intelligentie en sociale vaardigheden ontwikkelen door contact met kunst, door het ervaren van kunst en door creatieve activiteiten te ondernemen. Dat is waarom ons theater bestaat. Dit is de reden waarom mensen het nodig hebben, zowel volwassenen als kinderen. Om gevoeligheid te ontwikkelen, om te leren empathisch te zijn, jezelf te openen, te bouwen aan zelfvertrouwen, om te oefenen met het formuleren van je mening, om expressie te stimuleren en om meer, verder en beter te zien. Theater is een gebied van de kunst dat prachtig met een diepere betekenis werkt. Die betekenis is niet letterlijk en vereist een voortdurende betrokkenheid van de verbeelding. Het laat veel ruimte voor onze eigen interpretatie en het veroorzaakt de noodzaak voor het stellen van vragen en het zoeken naar antwoorden.