De privacy van onze websitegebruikers is voor ons van groots belang. Hieronder vindt u informatie over persoonlijke gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt.

We verkopen of dragen deze stukjes informatie niet over aan andere entiteiten.

Wie is de gegevensbeheerder?

De gegevensbeheerder is Black Cat Theater B.V. Ben Brilstraat 6, 1061 MH Amsterdam. De gegevensbeheerder beheert uw persoonlijke gegevens en beslist hoe deze worden verwerkt en opgeslagen.

Wat is het doel en de wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens. De gegevens worden gebruikt: om de aankoop van tickets voor shows in Black Cat Theatre te verwerken (en om uw mogelijke klacht of retour te verwerken); of als u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief: om u relevante informatie over Black Cat Theatre te sturen

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

– Naam en Achternaam (verplicht)

– e-mail adres (verplicht)

– telefoonnummer (optioneel, we gebruiken het alleen om contact met u op te nemen in uitzonderlijke situaties, zoals annuleringen van shows)

– factuurgegevens (optioneel, alleen als u een btw-aankoopfactuur wilt ontvangen wanneer u tickets koopt)

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketingdoeleinden (nieuwsbrief) als u daarvoor toestemming hebt gegeven toen u tickets kocht of als u zich vrijwillig op onze mailinglijst abonneerde.

Alle bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk voor ons om de overeenkomst uit te voeren die u met ons sluit wanneer u tickets koopt voor onze shows.

Wanneer u een kaartje koopt, stemt u ermee in gefotografeerd en gefilmd te worden door personen die bevoegd zijn door het theater en stemt u ermee in dat uw afbeelding als toeschouwer wordt gebruikt in het promotiemateriaal van het theater.

Uw gegevens worden opgeslagen om de ticketverkoopovereenkomst uit te voeren en voor marketingdoeleinden nadat de overeenkomst is verlopen, maar uw gegevens worden niet langer bewaard dan 2 jaar sinds u ze hebt verstrekt. Persoonlijke gegevens die vrijwillig worden verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze mailinglijst, worden voor onbepaalde tijd bewaard totdat u ons vraagt om ze van de lijst te verwijderen.

Wie heeft toegang tot jouw data en wie verwerkt het?

Uw data kan worden ingezien door:

– de gegevensbeheerder en door de gegevensbeheerder gemachtigde personen, b.v. de medewerkers van de afdeling Spectator Service, die een overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens ondertekenen.

Daarnaast:

– boekhoudkantoor (een afzonderlijk bedrijf, overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens)

– mailing systemen

– hosting bedrijf (one.com)

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te allen tijde te corrigeren of te wissen als u denkt dat deze onjuist zijn of in strijd met hun doel worden gebruikt. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken, b.v. door u af te melden voor onze nieuwsbrief.

Voor meer informatie met betrekking tot het verwerking van uw persoonlijke data, neem contact met ons op via: info@blackcattheatre.nl

Alle geschillen en kennisgevingen met betrekking tot oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens worden verwerkt door de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (adres: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG) U kunt contact opnemen met de Autoriteit als er een geschil ontstaat.

We garanderen dat uw persoonlijke gegevens niet zullen worden gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, ze lopen geen risico om te worden bekendgemaakt aan derden (die niet deelnemen aan de verwerking van uw bestelling) en zullen niet worden gebruikt in een manier die kan leiden tot schade of juridische gevolgen.

Wij garanderen dat uw persoonlijke gegevens naar behoren worden beveiligd en beschermd tegen elk risico van verlies of verkrijging door onbevoegden.

Google Analytics statistieken

Websiteverkeer wordt gevolgd door Google Analytics-statistieken. Het doel is om gegevens te verzamelen over de manier waarop onze webpagina’s worden gebruikt en hun populariteit. Door onze website te gebruiken, stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens door Google Analytics worden geanalyseerd voor de hierboven aangegeven doeleinden.